ผู้ว่าฯปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี

วันที่ 22 ต.ค.62 ที่สวนเทพปทุม ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก

กขป.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง

ดร.ธงชัย  กันพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง (ทีมวิชาการ) เขตพื้นที่ 4  ครั้งที่ 2 /2562 กล่าวเปิดประชุม และนำเสนอ พร้อมสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ณ จ.ระยอง  ในระหว่าง 20 – 21 กันยายน 2562 โดย กขป.เขตพื้นที่ 6 เขตเจ้าภาพได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 เขตพื้นที่ คือ เขต 4 เขต 5  เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานซึ่งเขตพื้นที่ 4 ได้รับมอบหมาย เสวนาการจัดการขยะชุมชน  (ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่องเสวนาเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย คุณสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันหมาก จ.ลพบุรี และเสวนาโภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยฯ นายกจีรทิปต์  ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ จ.อ่างทอง

มทร.ธัญบุรี “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด มอบหมวกมัดย้อม จำนวน 200 ใบ ให้กับนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าชมเชย ออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) น.ส.นันทกาญ สุขเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้ กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถึงจะเป็นรางวัลชมเชย แต่ตนมีความตั้งใจมาก และถือเป็นรางวัลใหญ่ของตนเพราะเป็นรางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับ concept

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึบซับแนวทางการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า

ดรีมเวิลด์ ชวนคุณน้องคุณหนู ร่วมวิ่งการกุศลกับ ฮีโร่ รัน จูเนียร์ 2 รายได้ทั้งหมดมอบ โครงการพระดาบส

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ชวนคุณน้องคุณหนู มาออกกำลังกายวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “Hero Run Junior2”รายได้ทั้งหมดมอบให้โครงการพระดาบส วิ่งที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าวิ่งกับ “ฮีโร่รันจูเนียร์2 ” งานวิ่งที่ได้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และได้สนุกในเวลาเดียวกัน เพราะนี่คืองานวิ่งในสวนสนุกสำหรับนักวิ่งตัวจิ๋วและครอบครัว ที่แรกทีเดียว พร้อมใกล้ชิด “ลุงพัน พลุแตก” สุภาพบุรุษคอเมดี้ ตลกที่ไม่ธรรมดา รวมวอร์มอัพกับน้องๆ พร้อมเหล่าฮีโร่