อ.เขียว กดพิมพ์หัวนอโม ว่านผงยาจินดามณี แจกส่งถึงบ้านให้เป็นขวัญกับศิษย์

ที่สำนักสักยันต์ 13 ซ.โกบ๊อ 9 (รัชดาท่าพระซอย 1) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี อาจารย์เขียว เทพทอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 วันเสาร์ ตามโบราณกาลถือว่าเป็นวันมหามงคล (เป็นวันแรง วันที่ทรงอาณุภาพ) เหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดทำพิธีกรรม แต่ด้วยเนื่องจาก โรคเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาด ในบ้านเราอยู่ในเวลานี้ จึงไม่สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมใหญ่ ในวันดังกล่าวได้ อาจารย์ จึงได้ทำพิธีด้วยตนเองโดยลำพัง สวดพระคาถาโพธิบาท (พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ)

อบจ.ปทุมธานี ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทำความสะอาดจุดเสี่ยง สถานที่ราชการ

วันที่ 20 มี.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัส COVID-19ตามสถานราชการสำคัญ ต่างๆได้แก่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ศาลจังหวัดปทุมธานี

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ขอหยุดบริการชั่วคราว19 มีนาคม-3 เมษายน 2563 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมต้านไวรัสโควิด-19

สวนสนุกดรีมเวิลด์  สุข สนุก ทั้งครอบครัว ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการป้องกันไวรัสโควิด -19  จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 นางสาวรัสรินทร์ มิลิวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์  กล่าวว่าสวนสนุกดรีมเวิลด์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลาได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ

กขป.เขตพื้นที่ 4 หารือคณะทำงาน เรื่องผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 17 มี.ค. 63 ที่ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต.รังสิต จ.ปทุมธานี คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้คณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 โดย ผศ.ดร.วีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ในประเด็นผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ภายใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ครั้งที่ 1/2563

ปทุมธานี.ผช.รมต.ประจำกระทรวงแรงงาน คิกออฟ สอนทำหน้ากากอนามัย & เจลล้างมือ

วันที่ 18 มี.ค.63  บ.บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชมการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย ชนิดผ้าใช้ในครัวเรือนแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา อบจ.ปทุมธานี

วันที่13 มีนาคม 63 ณ หอประชุม โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี   นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในส่วนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขยายผลต่อจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)